Όταν χάνονται οι λέξεις… Οι δυσκολίες που αποτελούν σύμπτωμα της άνοιας…

Ψυχογραφείν

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα της άνοιας είναι οι δυσκολίες στο λόγο. Η λεκτική ευφράδεια και ο λόγος γενικότερα επηρεάζονται με διάφορους τρόπους και δυσκολεύουν την επικοινωνία με τα άτομα με άνοια.

Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες;

Ανάλογα με το στάδιο υπάρχουν και διαφορετικού βαθμού δυσκολιών. Στα πρώτα στάδια, μπορεί να υπάρξει η ανομία. Η αδυναμία δηλαδή του ατόμου σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να βρει τη σωστή λέξη. Κάποιες φορές μπορεί να την αντικαθιστά λανθασμένα με κάποια άλλη. Η ανομία αποτελεί από τα πρώτα συμπτώματα και είναι αυτό που θορυβεί πιο εύκολα κάποια άτομα ώστε να αναζητήσουν νευρολογική ή/και νευροψυχολογική εκτίμηση.

Στα επόμενα στάδια μπορεί να εμφανιστεί επαναληπτικός λόγος. Το άτομο με άνοια μπορεί να επαναλαμβάνει μία φράση ή λέξη για πολλές φορές. Για παράδειγμα, να ρωτάει ” τι ώρα είναι;” ξανά και ξανά. Ο επαναληπτικός λόγος μπορεί να κρύβει και κάποιο άγχος που βιώνει το άτομο με άνοια και δεν μπορεί να το εκφράσει με διαφορετικό τρόπο.

Μπορεί, επίσης, να μην ολοκληρώνει τις προτάσεις και το συλλογισμό του. Μπορεί να χρησιμοποιεί μία μόνο λέξη για να εκφράσει μία ολόκληρη πράξη που θέλει να κάνει. Για παράδειγμα, να λέει “βόλτα” όταν θέλει να πάει βόλτα κ.α. Ίσως το παραπάνω να αποτελεί επακόλουθο της δυσκολίας να έχει και να χρησιμοποιεί το άτομο μεγάλου εύρους λεξιλόγιο. Σα να χάνονται οι λέξεις, δηλαδή.

Συνήθως, η ομιλία χάνεται εντελώς στα τελευταία στάδια. Το άτομο με άνοια δυσκολεύεται να πει ακόμη και το ναι ή όχι. Κάποιες φορές μπορεί να κάνει κάποια κίνηση με το κεφάλι ή τα χέρια για να απαντήσει. Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το psychologynow.gr. Το πλήρες κείμενο:  Άνοια – Νόσος Alzheimer: Όταν χάνονται οι λέξεις – PsychologyNow.gr