Επιστρέφουν στη θέση τους μετά από 2.100 χρόνια…

Πολιτισμός

Μετά από 2.100 χρόνια, επιστρέφουν στη θέση τους 25 μαρμάρινοι όγκοι (δόμοι), από τους συνολικά 375  με τους οποίους ήταν επενδυμένος ο εξαιρετικής τέχνης εξωτερικός περίβολος του εντυπωσιακού Tύμβου Καστά, στην Αμφίπολη.

Επιστρέφουν, έχοντας μεταφερθεί, κατά περιόδους, χιλιόμετρα μακριά από το μνημείο, φέροντας τη φθορά του χρόνου, αλλά και ζημίες στις επιφάνειές τους, από ανθρώπινες επεμβάσεις, εξαιτίας των αλλεπάλληλων αλλαγών χρήσης.

Η πλειοψηφία των μαρμάρινων μελών βρίσκονται σε καλή δομική κατάσταση, εκτός από δύο: Έναν ορθοστάτη και μια βάση με θραυσμένα τμήματα, στα οποία δεν απαιτήθηκε συμπλήρωση για την τοποθέτησή τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, για τη στήριξη των μαρμάρινων μελών έγιναν συμπληρώσεις με τεχνητό λίθο στις θραυσμένες ελλείπουσες μάζες των λιθοπλίνθων του πώρινου αντιθήματος και επαναχρησιμοποιήθηκαν οι τόρμοι και οι αύλακες των αρχαίων συνδέσμων.

Σημειώνεται ότι οι δόμοι αποξηλώθηκαν από τους Ρωμαίους κατακτητές σε μια προσπάθεια εξαφάνισης του λαμπρού μνημείου που αποτέλεσε σημείο αναφοράς της δόξας του Μακεδονικού στρατού και της εκστρατείας στην ανατολή. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την ανακάλυψή του ο Τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό αρχαιολογικό μνημείο ανυπολόγιστης αξίας και γοήτρου για τη χώρα μας.