Ακρόπολη για όλους… Αυτοψία αναπήρων στον ιερό βράχο. Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση;

Πολιτισμός

Αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποίησε τεχνική αυτοψία στο Βράχο της Ακρόπολης, με σκοπό την αξιολόγηση της προσβασιμότητας των παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο χώρο, τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται βελτίωση για την διασφάλιση της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων στον Βράχο, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Έγινε λεπτομερής τεχνική αυτοψία και έλεγχος της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας του χώρου από το δημόσιο χώρο στάθμευσης των οχημάτων επί της Ροβέρτου Γκάλλι μέχρι και όλων των παρεμβάσεων επάνω στον ιερό Βράχο, του μηχανολογικού εξοπλισμού που αντικατέστησε το παλαιό αναβατόριο, των υφιστάμενων προσωρινών παρεμβάσεων σήμανσης του χώρου, καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου στην κορυφή του Ιερού Βράχου το οποίο ανακαινίζεται και θα χρησιμοποιηθεί εκ νέου ως εκθεσιακός χώρος.

Η ΕΣΑμεΑ εντός της προσεχούς εβδομάδας, θα καταθέσει το συνολικό τεχνικό πόρισμα και προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας της Ακρόπολης ώστε να συμπεριληφθούν στη μελέτη ολοκλήρωσης του έργου των παρεμβάσεων που είναι σε εξέλιξη.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι