Οι κεραυνοί έρχονται και τρέχουν να προστατεύσουν την Ακρόπολη…

Πολιτισμός

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αντικατάσταση του ιστού του αλεξικέραυνου του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού, για την κεραυνική προστασία του η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών υλοποιεί εργασίες αντικατάστασης του ιστού του αλεξικέραυνου του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, που βρίσκεται στα ανατολικά του Ερεχθείου.

Οι εργασίες είναι απαραίτητες, καθώς αφορούν στην αντικατάσταση του παλαιού ιστού με νέο ανακλινόμενο, ο οποίος θα καθιστά ευχερέστερη τη συντήρηση της κεφαλής του αλεξικέραυνου, και συμβάλουν στην αντικεραυνική προστασία του χώρου.

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η εγκατάσταση ικριωμάτων μεγάλου ύψους που θα παραμείνουν στο χώρο για μικρό διάστημα.