Ο Άγιος που… επιβλέπει το γαλάζιο της θάλασσας…

Ταξιδεύοντας...

Κατά μήκος της Πειραϊκής και ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Πορφύρα, υπάρχει ένα προσκυνηματικό σημείο με ένα μονοπάτι που οδηγεί σ’  αυτό. Αν προσεγγίσει κάποιος θα δει ότι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σώζοντα που επιβλέπει την θάλασσα σχηματίζοντας ένα μικρό μπαλκόνι πέριξ της εικόνας του.

Ο Άγιος αυτός θεωρείται ο κατεξοχήν προστάτης των Λήμνιων Ναυτικών αλλά και όλων των Λημνίων της διασποράς. “Άγιε Σώζο σώσε μας” έλεγαν οι Λήμνιοι ναυτικοί κάθε φορά που είχε θαλασσοταραχή ή κινδύνευαν.

Έτσι ο Άγιος έγινε προστάτης του νησιού και εορτάζεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι Λήμνιοι της διασποράς σε Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και αλλού τον τιμούν, και αποτελεί συνδετικό κρίκο ώστε να θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια που έζησαν στο νησί.

Υπάρχουν δύο παραδόσεις σχετικά με την ύπαρξη προσκηνυματικών σημείων ή εξωκκλησιών που είναι αφιερωμένα στον Άγιο. Είτε ο ίδιος δείχνει την θέση με “θαύμα” είτε πάντα κοντά στο σημείο υπάρχει πηγάδι που αν και είναι δίπλα στην θάλασσα βρίσκει κανείς γλυκό νερό.

Αν και ο ίδιος ο Άγιος ήταν βοσκός στο επάγγελμα, σήμερα θεωρείται ότι σώζει όλους αδιακρίτως από κάθε κίνδυνο αλλά κυρίως αυτούς που τον έχουν προστάτη τους. Έγινε τελικά ο “καλός ποιμένας” των Λημνίων ναυτικών.