Ένα μοναδικό μνημείο της πρώιμης βυζαντινής αρχιτεκτονικής που σήμερα έχει την τιμητική του…

Ο τόπος μας

Γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Βλέπετε την Εκκλησία Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά του Νομού Θεσσαλονίκης η οποία αποτελεί μοναδικό μνημείο της πρώιμης βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκε το 871 μ.Χ. από τον Όσιο Ευθύμιο, μετά από όραμα και ήταν το Καθολικό της Ιεράς Μονής των Περιστερών. Τα θεμέλια του κτίσματος μαζί με τις τέσσερις κολώνες, χρονολογούνται στον 4ο μ.Χ. αιώνα.

Από αρχιτεκτονικής άποψης πρόκειται για έναν μοναδικό ναό, που είναι σταυροειδής τετράκογχος με 5 τρούλους, έναν επάνω από κάθε κόγχη και τον κεντρικό, εξάπλευρο, που στηρίζεται εσωτερικά σε τέσσερις κίονες. Σχετικά με την τοιχοποιία του είναι απλή, χωρίς διάκοσμο, ενώ στο εσωτερικό του σώζονται τμήματα από την αγιογράφηση των τρούλων, που έγινε το 871, παρουσιάζοντας έντονη επίδραση από την παλαιοχριστιανική παράδοση. Οι τρεις τρούλοι διακοσμούνται με ισοσκελείς σταυρούς, ενώ στον κεντρικό εικονίζεται ο Χριστός και γύρω του, στο τύμπανο, οι απόστολοι.

Κατά την ανασκαφική έρευνα που διενεργήθηκε εξωτερικά και εσωτερικά του μνημείου, ήρθαν στο φως νέα στοιχεία, που συνέβαλαν στην αποσαφήνιση των αρχιτεκτονικών τύπων των παλαιότερων οικοδομικών φάσεων, καθώς και στη χρονολόγηση του ιστάμενου κτίσματος. Οι φωτογραφίες αναδημοσιεύονται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι και κάστρο