“Ψαλμοί” μοναχών του Αγίου Όρους. Ζητούν να επανέλθει στις εκκλησίες η Θεία Κοινωνία

Κοινωνία

Σκληρή απάντηση των μοναχών του Αγίου Όρους στα περιοριστικά μέτρα για τις εκκλησίες. Ιδιαίτερα για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, κάνοντας λόγο για περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της χριστιανικής λατρείας.

Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους αναγνωρίζει μεν την αναγκαιότητα των μέτρων για την αποφυγή του κορωνοϊού, ωστόσο για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας σημειώνει χαρακτηριστικά πως «το μέγιστον τούτο μυστήριον τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι απολύτως απαραίτητον διά την πνευματικήν ζωήν και οι πιστοί δεν είναι δυνατόν να υποβάλλωνται εις στέρησιν αυτού».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ιερά Κοινότητα δεν είναι αρνητική στα μέτρα κατά του κορωνοϊού, και σέβεται τις προσπάθειες των αρχών και των επιστημόνων στις δομές υγείας για τον περιορισμό της πανδημίας. «Πράττομεν, συν Θεώ, το κατά άνθρωπον δυνατόν, καί διά τούτο ελήφθησαν και τηρούνται μέχρι σήμερον με προσοχήν και διάκρισιν ανάλογα μέτρα προστασίας και εις το ‘Αγιον Όρος», αναφέρει η ανακοίνωση. Προσθέτει όμως:

Οι μοναχοί του Αγίου Όρους απειλούν να μη δεχτούν τους πολιτικούς ...

«Ωστόσο, κατ’ ουδένα τρόπον η πανδημία αυτή και η αντιμετώπισίς της δεν πρέπει να συνδεθή με την δυνατότητα συμμετοχής των πιστών εις τα άγια Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αποτέλεσμα τον περιορισμόν της θρησκευτικής ελευθερίας και της χριστιανικής λατρείας».

 «Εις την παρούσαν δυσχερή περίστασιν της πανδημικής νόσου υπάρχει πρόσθετος ανάγκη καταφυγής εις τον Θεόν», σημειώνεται -μεταξύ άλλων- στην ανακοίνωση.