Ανησυχία επιστημόνων. Κίνδυνος για την υγεία μας από την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα πλοία…

Το Δίκτυο ΜΚΟ για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τη Ναυτιλία στη Μεσόγειο (MedECA) ζητά να ανακηρυχθεί άμεσα η Μεσόγειος θάλασσα ως Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών για τις εκπομπές οξειδίων θείου και αζώτου (SECA και NECA). Το Δίκτυο απαρτίζουν περιβαλλοντικές ΜΚΟ από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και […]

 20 Σύνολο επισκέψεων

Διαβάστε περισσότερα