Μοναδικός βυζαντινός χρυσοκέντητος επιτάφιος…

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΡΑ… Μοναδικός βυζαντινός χρυσοκέντητος επιτάφιος, το λειτουργικό ύφασμα που χρησιμεύει ως εικόνα του Θρήνου στις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής. Αρχές 14ου αι. Δωρεά Αναστασίου και Μαρίας Βαλαδώρου. Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.  44 Σύνολο επισκέψεων

 44 Σύνολο επισκέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαίος ζωγράφος, αλλά το “καλλιτεχνικό κύκλωμα” τον θεωρούσε “ανορθογραφία”…

Το έργο “Ο Χριστός” είναι του Κωνσταντίνου Παρθένη και έγινε δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας στην εθνική Πινακοθήκη. Διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, που με το έργο του έφερε σημαντική αλλαγή στα εικαστικά δρώμενα της Ελλάδας στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης, αν και θεωρείται από τους θεμελιωτές της ελληνικής ζωγραφικής του 20ού αιώνα, έγινε δεκτός […]

 176 Σύνολο επισκέψεων,  3 Σήμερα είδαν

Διαβάστε περισσότερα