Όταν είχε… 3,5 δραχμές

Η Ελλάδα παλιά...


“Η πρώτη μου αγάπη και παντοτινή”…
Από “Παλιές εικόνες και φωτογραφίες της Ελλάδας”.