Τα εγκαταλείπουν όπου βρούν… Επιχείρηση καθαρισμού

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Με εντατικούς ρυθμούς ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να απομακρύνει από τους δρόμους της πόλης οχήματα που είχαν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να απελευθερωθεί πολύτιμος δημόσιος χώρος και ταυτόχρονα να μειωθεί η ρύπανση που προκαλείται από αυτά.

Μέσα στην τελευταία τριετία συνολικά 3.168 αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν από το κέντρο και τις γειτονιές. Το σύνολο των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων που απομακρύνεται από τους δρόμους της Αθήνας ανακυκλώνεται. Με βάση την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και σύμφωνα με τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας, τα οχήματα οδηγούνται σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, όπου εκεί ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών τους.

Υλικά όπως μπαταρίες, ελαστικά, ορυκτέλαια, πλαστικά, καύσιμα, μέταλλα κ.ά. αποσυναρμολογούνται από τα οχήματα και στη συνέχεια διαχωρίζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κανένα υλικό δεν πάει χαμένο, καθώς σχεδόν το σύνολο των υλικών ανακυκλώνεται.

Σύνολο επισκέψεων 2,848 , Σήμερα 3