Στην Ελλάδα καπνίζει ακόμα και… η μαϊμού. Ένα στα 4 τσιγάρα που “φουμάρουμε” είναι παράνομο

Κοινωνία

Δυστυχώς, η χώρα μας κατέγραψε άλλη μια αρνητική πρωτιά… Αυτή τη φορά στην παραγωγή πλαστών προϊόντων και συγκεκριμένα στην παραγωγή πλαστών (βιομηχανοποιημένων) τσιγάρων.
Σύμφωνα με στοιχεία της KPMG, όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. στην παραγωγή καπνικών προϊόντων “μαϊμού” γνωστών παραγωγών τσιγάρων. Την πρωτιά, ωστόσο, κατείχε κυρίως η Πολωνία, ενώ σε υψηλές θέσεις βρίσκονταν η Γερμανία και το Ην. Βασίλειο.
Πέρυσι, όμως, την πρωτιά κατέκτησε η χώρα μας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα τσιγάρα-απομιμήσεις παρήχθη σε παράνομα εργοστάσια στη χώρα μας.
Σύμφωνα με την KPMG, το 2018 στην Ελλάδα παρήχθησαν 1,48 δισ. τσιγάρα, δηλαδή περίπου 74 εκατ. πακέτα ή 7,4 εκατ. κούτες τσιγάρα. Η αύξηση δε που σημειώθηκε πέρυσι στην παραγωγή πλαστών τσιγάρων ξεπερνάει το 120% σε σχέση με το 2017.
Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πλαστών τσιγάρων που παρήχθησαν μέσα σε μία χρονιά κατά τη διάρκεια της περασμένης πενταετίας (για την οποία υπάρχουν στοιχεία). Το αμέσως επόμενο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της KPMG, κατείχε η Πολωνία, με παραγωγή 0,95 δισ. πλαστών τσιγάρων κατά το έτος 2014.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η περυσινή παραγωγή πλαστών τσιγάρων στη χώρα μας αντιστοιχεί στο 26,91% της συνολικής παραγωγής πλαστών τσιγάρων που σημειώθηκε στην Ε.Ε. Επίσης, συγκριτικά με την κατανάλωση νόμιμα παραχθέντων (βιομηχανοποιημένων) τσιγάρων στη χώρα μας, τα πλαστά καπνικά αντιστοιχούν σε περισσότερο από 10%.
Η συνολική κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 3,93 δισ. τσιγάρα, που αντιστοιχούν σε 195 εκατ. πακέτα τσιγάρων. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τα πλαστά τσιγάρα (1,48 δισ. τεμάχια), τα λαθραία (2,10 δισ. τεμάχια) και λοιπά παράνομα καπνικά (0,35 δισ. τεμάχια).

Η κατανάλωση αυτή παρανόμων τσιγάρων αντιστοιχεί στο 23,6% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων.
Έτσι, ένα στα τέσσερα τσιγάρα που καταναλώνονται στη χώρα μας είναι είτε λαθραίο –δηλαδή νόμιμα παραχθέν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπου όμως πωλούνται χωρίς την καταβολή των φόρων– είτε πλαστό, που φυσικά σημαίνει ότι εκτός από τα έσοδα του Δημοσίου, αδυνατίζουν και τα έσοδα των παραγωγών καπνικών προϊόντων.
Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας καπνικών αποδίδουν την αύξηση αυτή στην κατανάλωση παράνομων και πλαστών καπνικών στη χώρα μας, στην αύξηση της φορολογίας, αλλά και στην επιδείνωση του εισοδήματος των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια.