Προβληματισμός. Έκθεση σοκ για την εκπαίδευση των παιδιών μας… Λειτουργικά αναλφάβητοι πολλοί μαθητές

Κοινωνία

Έντονη ανησυχία για το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και απογοήτευση για την κατάσταση εκπαίδευσης των μαθητών στα σχολεία, καθώς σε επιστημονική μελέτη διαπιστώνεται
ότι πάρα πολλοί μαθητές κινδυνεύουν να ολοκληρώσουν το σχολείο λειτουργικά αναλφάβητοι. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2019, επικαλούμενη τις απογοητευτικές επιδόσεις των μαθητών της Β Λυκείου σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018.
Σύμφωνα με την UNESCO, που υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση στην προσπάθεια καλύτερης εννοιολογικής περιγραφής του αναλφαβητισμού, για την έννοια του ατόμου που είναι λειτουργικά αναλφάβητο αναφέρει: «Λειτουργικά αναλφάβητο είναι κάθε άτομο που είναι ανίκανο να ασκήσει όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι απαραίτητος ο αλφαβητισμός, ώστε να λειτουργεί καλύτερα η ομάδα του και η κοινότητά του και να μπορεί επίσης, ο ίδιος, να διαβάζει, να γράφει και να μετράει, για την προσωπική του ανάπτυξη και για την ανάπτυξη της κοινότητάς του».
Για το ίδιο θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε ως εξής: «Λειτουργικά αναλφάβητο είναι το άτομο που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ικανοποιητικά ανάγνωση, γραφή και αριθμητική για να ενταχθεί ως άτομο στην κοινωνία, απολαμβάνοντας πλήρως τα δικαιώματά του».

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα Γενικά λύκεια στη Φυσική βαθμολογία κάτω από τη βάση πήραν 1 στου δύο μαθητές (48,4%). Στην Άλγεβρα το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν 38,9% και στη Γεωμετρία 44,2%, ενώ
στη Γλώσσα το 7,1% των μαθητών βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση.
Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στα επαγγελματικά λύκεια: Το 52,7% πήρε κάτω από τη βάση στην Άλγεβρα και το 51,3% στη Γεωμετρία, ενώ στο 41% οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση ήταν στη Φυσική και στο 40,8% στη Χημεία. Επίσης, ένας στους πέντε πήρε κάτω από τη βάση στη Γλώσσα.
Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν, όπως αναφέρει η Καθημερινή, ότι “τα προβλήματα που εμφανίζονται στο λύκειο, σε σύγκριση με το δημοτικό και το γυμνάσιο, δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του λυκείου, αλλά όλων των βαθμίδων, τα οποία συσσωρευτικά κατέληξαν στο λύκειο”. Και προσθέτουν: “Προβληματίζει, βέβαια, το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ίσως λόγω του υποχρεωτικού τους χαρακτήρα δεν αποτύπωσαν τα αρχόμενα προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού και ενδεχομένως δεν κινητοποιήθηκαν εγκαίρως”.