Οι μοναχικοί Έλληνες… Πως μας αξιολόγησαν με βάση τη συχνότητα των οικογενειακών και φιλικών επαφών.

Κοινωνία

Νέα μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει ότι
τέσσερις στους δέκα Έλληνες (43%) συναντιούνται το πολύ μία φορά τον μήνα με την οικογένεια ή τους φίλους, ενώ ένας στους δέκα (10%) νιώθει συχνά μοναξιά.
Βάσει της έρευνας, η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη τόσο όσον αφορά το υποκειμενικό αίσθημα μοναξιάς των ανθρώπων, όσο και την πιο αντικειμενική κατάσταση της κοινωνικής απομόνωσης, που αξιολογείται με βάση τη συχνότητα των οικογενειακών και φιλικών επαφών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης το 18% των Ευρωπαίων ενηλίκων συναντιούνται με την οικογένεια ή τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα.
Στον αντίποδα της Ελλάδας και της Ουγγαρίας, όπου πάνω από το 40% των ανθρώπων βλέπουν την οικογένεια τους και τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα, βρίσκονται η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία, όπου αυτό συμβαίνει μόνο στο 8% των ενηλίκων.

Από την άλλη, συνολικά 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (το 7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) νιώθουν μοναξιά πολύ συχνά. Εκτός από την Ελλάδα, το 10% αγγίζει η μοναξιά και σε άλλες χώρες (Ουγγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία).
Μικρότερα είναι τα ποσοστά στην Ολλανδία και στη Δανία (3%), στη Φινλανδία (4%), καθώς επίσης στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία (5%).
Κατά τους ερευνητές, παράγοντες όπως η κακή υγεία και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες – που συναντώνται συχνότερα στη νότια και ανατολική Ευρώπη – ευνοούν τη μοναξιά.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι μοναχικοί άνθρωποι συχνά στιγματίζονται, έχουν χειρότερη υγεία, χειρότερη γνωστική κατάσταση, περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα και πιο απαισιόδοξες αντιλήψεις.
Ακόμη, η μοναξιά σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, στον ίδιο βαθμό με την παχυσαρκία και το κάπνισμα.