Και όμως στα Μετέωρα υπήρχε μόνο… θάλασσα

Πολιτισμός

Μια ιστορία θαυμαστή, παγκοσμίως, για μία περιοχή που οι γεωλόγοι ονομάζουν… «τεκτονικά κέρατα».

Χάρη στους μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς τους, τα Μετέωρα έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO περιοχή μοναδικής φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ) και καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κώστας Παπαβασιλείου, στην “Κ”, η δημιουργία τους διήρκεσε δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Πριν από 38-26 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια του Ολιγόκαινου και του Μειόκαινου, η περιοχή βρισκόταν μέσα στη «μεσοελληνική αύλακα», μια θαλάσσια τάφρο που άρχιζε βορειοδυτικά της Καστοριάς και κατέληγε στον Θεσσαλικό Κάμπο. Αποτελούνταν από ιζηματογενή πετρώματα που εναποτίθεντο στον βυθό και περιελάμβαναν εναλλαγές ψαμμιτών, κροκαλοπαγών και αργίλων. 
Κατά τη διάρκεια της ορογένεσης στο κατώτερο Μειόκαινο (πριν από 20-25 εκατ. χρόνια) η θάλασσα υποχώρησε και άρχισε η ορογένεση, ενώ σταδιακά δημιουργούνταν πτυχώσεις και έντονες ρηγματώσεις στα πετρώματα. Ετσι δημιουργήθηκαν μια σειρά από «τεκτονικά κέρατα» και «τεκτονικές τάφροι». Οι σχηματισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τα ρήγματα και τη διάβρωση των μη ανθεκτικών αργιλικών πετρωμάτων δημιούργησαν αυτό το θαυμαστό τοπίο που βλέπουμε σήμερα».

Σύνολο επισκέψεων 1,278 , Σήμερα 1