Θλίψη… με πτυχίο. Ο “εφιάλτης” των πτυχιούχων στην Ελλάδα… είτε ψάχνουν εργασία, είτε δουλεύουν…

Κοινωνία

Μια θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Αναπτυξιακής Πολιτικής της ΓΣΕΕ στη χώρα μας υπήρχε το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων στην Ε.Ε των 28.
Αντίστοιχα η Ελλάδα ήταν τελευταία στη σειρά της ίδιας χρονιάς ως προς το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η έρευνα δείχνει, επίσης, ότι περισσότεροι από 3 στους 10 απασχολούμενοι με πτυχίο καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες θα αρκούσαν λιγότερα προσόντα.
Στην μελέτη επισημαίνεται ότι από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, πέρα από την αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και αυτών που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας, είναι και οι χαμηλές αμοιβές παρά τις πανεπιστημιακές σπουδές που διαθέτουν.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την μελέτη:
-Η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στην ΕΕ των 28, με ποσοστό 33,9% στην αναντιστοιχία προσόντων και δεξιοτήτων, σε εργαζόμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου, με το χάσμα να διευρύνεται σημαντικά την περίοδο εντός κρίσης (2010-2018).

-Η Ελλάδα το 2018 κατείχε την 1η θέση στην ΕΕ των 28, με ποσοστό 20,5%, σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε υλική και κοινωνική αποστέρηση.
-Το 2018, η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην ΕΕ των 28, με ποσοστό 69,6%, σε απασχολούμενους αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών και με ποσοστό 55,3%, σε απασχολούμενους αποφοίτους τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών
-Την περίοδο 2009-2018 το μέσο καθαρό εισόδημα καταγράφει σημαντική μείωση τόσο για αποφοίτους χαμηλού (κατά 4.207€ ή κατά -36,6%) και μέσου (κατά 5.296€ ή κατά -36,6%) όσο και υψηλού (κατά 8.373€ ή κατά -37,3%) μορφωτικού επιπέδου.