Η Πύλη Αδριανού το 1870

Η Ελλάδα παλιά...

Πύλη Αδριανού 1870…
Φωτογράφος Πέτρος Μωραΐτης.
Από “Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις”.

Σύνολο επισκέψεων 755 , Σήμερα 1