Η θέα από την Ακρόπολη, πριν από 61 χρόνια…

Η Ελλάδα παλιά...

Θέα από την Ακρόπολη 1958.
Αρχείο Julia Vanderveer Rees
Από “Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις”.

Σύνολο επισκέψεων 709 , Σήμερα 1