Η Αθήνα το 1886…

Η Ελλάδα παλιά...

Αθήνα περ.1886….
Φωτογράφος Hugues Krafft.
Αρχείο Bibliothèque nationale de France.

Από “Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις”