Η Αθήνα το 1859…

Η Ελλάδα παλιά...

Αθήνα, 1859…
Φωτογράφοι Robertson James και Beato Felice.
Αρχείο musée d’Orsay.
Από “Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις”.