“Ζωντανεύουν” τον Αριστοτέλη στην γενέτειρά του. Διεθνούς εμβέλειας έργα για την προβολή του έργου του.

Πολιτισμός

Κοντά στον χώρο των αρχαίων Σταγείρων, όπου γεννήθηκε ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, πρόκειται να οικοδομηθεί Διεθνές Πνευματικό Κέντρο.
Οι επιστήμονες μιλούν για ένα οραματικό έργο τεράστιας σημασίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν -μεταξύ άλλων- δημοτικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, διεθνή θερινά σχολεία και βοτανικός κήπος, με ταξινομημένα από τον Αριστοτέλη φυτά.
Η δημιουργία και η λειτουργία του Κέντρου προβλέπεται σε σύμφωνο που υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο δήμος Αριστοτέλη, με αρχική επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ και σε ιδιόκτητη έκταση άνω των 300 στρεμμάτων.
Στο Κέντρο, στην ανέγερση του οποίου θα προχωρήσει ο δήμος Αριστοτέλη, με την αρωγή του συλλόγου «Αριστοτέλεια Πολιτεία», προβλέπεται να φιλοξενούνται συνέδρια, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, να διεξάγονται προγράμματα Διά Βίου Μάθησης και να λειτουργούν Διεθνή Θερινά Σχολεία.

Επιπλέον, αναμένεται η φιλοξενία τελετών αποφοίτησης φοιτητών και ειδικών πανεπιστημιακών μαθημάτων σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, η διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων, τόσο στους κτιριακούς χώρους του Κέντρου, όσο και σε χώρους ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, εντός ή εκτός του αρχαιολογικού́ χώρου των Αρχαίων Σταγείρων, η προβολή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού́ με το Αριστοτελικό́ έργο, η διοργάνωση περιηγήσεων και ξεναγήσεων στον αρχαιολογικό́ χώρο, καθώς και εκπαιδευτικών εκδρομών, σεμιναρίων και βοτανολογικών περιπάτων, κυρίως για τους φοιτητές των τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Δασολογίας και Γεωπονίας.
Επίσης, προγραμματίζεται η διεξαγωγή σεμιναρίων για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων των αρχαίων Σταγείρων και κατ’ επέκταση για τις διατροφικές συνήθειες της εποχής αυτής.