Εδώ θα “χτυπά” η καρδιά του τουρισμού για τα επόμενα 30 χρόνια… Οι πιο παλιοί γνωρίζουν το κτίριο…

Κοινωνία

Υπογράφηκε η σύμβαση μίσθωσης με την οποία το ακίνητο επί της οδού Σωκράτους 65, στην Αθήνα εκμισθώνεται στο Υπουργείο Τουρισμού.
Το ακίνητο, που ανήκει στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, αναμένεται να στεγάσει, τόσο τα γραφεία του Υπουργείου Τουρισμού όσο και τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
Η διάρκεια της μίσθωσης του κτιρίου ορίζεται στα 30 έτη.
Πρόκειται για ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247,01 τ.μ., με εμβληματικό χαρακτήρα, το οποίο για δεκαετίες είχε αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς της περιοχής της Πλατείας Ομονοίας, λειτουργώντας αρχικά, από το έτος 1961 έως το 1980 ως το ξενοδοχείο «Ambassadeur» και στη συνέχεια, από το έτος 1981 έως το 2000, ως το Εφετείο Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτίριο, κατά τα τελευταία είκοσι, περίπου, έτη, παρέμενε κενό και αναξιοποίητο, χωρίς να αποφέρει κανένα έσοδο, οπότε εκτιμάται πως η αποκατάστασή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής της Πλατείας Ομονοίας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, η μεταφορά του Υπουργείου και των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. στην Πλατεία Ομονοίας έχει διττή σημασία: αρχικά, θα συμβάλει στην αναβάθμιση όλης της περιοχής, η οποία είχε χάσει την αίγλη του παρελθόντος και, παράλληλα, αποτελεί ένα γεγονός που θα εξασφαλίσει ετήσια εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου της τάξεως του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ.