Γιατί οι επιστήμονες φωνάζουν: Μην φάτε ξιφία, γαλέο, μπακαλιαράκια και μικρές κουτσουμούρες

Διατροφή
Τα μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea προτρέπουν τους καταναλωτές
να αποφεύγουν, αυτή την περίοδο, να φάνε είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση,
όπως τον ξιφία και τον γαλέο και υπομεγέθη ψάρια, όπως τα μπακαλιαράκια ή οι μικρές κουτσουμούρες, αν και η κατανάλωση θαλασσινών στην Ελλάδα αποτελεί καθημερινή συνήθεια.
Όμως, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, πολλά είδη που βρίσκονται στους πάγκους των ιχθυοπωλείων απειλούνται από την υπεραλίευση, αλλά και την παράνομη αλίευση/πώληση, στο βωμό του κέρδους και της νοστιμιάς.
«Είδη, όπως η πετροσωλήνα (Lithophagalithophaga) και η πίννα (Pinnanobilis), πωλούνται πολλές φορές σε εστιατόρια και ιχθυοπωλεία σαν εκλεκτοί μεζέδες, παρόλο που προστατεύονται από εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης.
Πέραν, όμως, των προστατευόμενων ειδών που διακινούνται σε ιχθυαγορές και ιχθυοπωλεία, μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και τα υπομεγέθη είδη που μπορεί να τα βρει κανείς σχεδόν παντού.
«Μπακαλιάροι, κουτσουμούρες, γλώσσες και άλλα είδη πωλούνται σε μικρότερο μέγεθος από το νόμιμο που έχει ορισθεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα ψάρια που αλιεύονται, να μην έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ωρίμανσής τους και να μην έχουν πραγματοποιήσει έστω έναν αναπαραγωγικό κύκλο.

Αυτό οδηγεί στην αφαίρεση μελλοντικών γεννητόρων που θα μπορούσαν να κρατήσουν τον πληθυσμό των ειδών σε βιώσιμα επίπεδα, καθιστώντας μη βιώσιμη την αλιεία στην Ελλάδα», τονίζει στο ΑΠΕ ο Νίκος Δούμπας από την iSea, ζητώντας από τους καταναλωτές να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των αλιευμάτων.
Το θέμα της παράνομης αλίευσης και πώλησης προστατευόμενων ειδών ανέδειξε πρόσφατα η iSea μέσα από έρευνα που πραγματοποίησε σε ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές στη Βόρεια Ελλάδα, όπου βρέθηκαν αρκετά στοιχεία αλίευσης και πώλησης προστατευόμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, αλλά και εσφαλμένης σήμανσης ειδών.