Βιβλιοθήκη Βουλής. Πως, από το σπίτι, θα διαβάσετε σπάνιες εκδόσεις των 70.000 τόμων της

Πολιτισμός

Η σειρά Μικρή Βιβλιοθήκη της Βουλής στόχο έχει να προβάλει σύντομα κείμενα που είτε απόκεινται στις συλλογές της και παραμένουν αδημοσίευτα ή έχουν περιπέσει σε λησμοσύνη, είτε αναφέρονται σε πτυχές της ιστορίας της Βιβλιοθήκης.

Μερικές από τις εκδόσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
https://library.parliament.gr/Αρχική/Εκδόσεις

Η Βιβλιοθήκη Ιδρύθηκε το 1844 από την πρώτη Βουλή που συνήλθε μετά το Σύνταγμα του 1844. Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης της Βουλής αποτεφρώθηκαν κατά την πυρκαγιά του πρώτου Βουλευτηρίου. Μετά την πυρκαγιά λειτούργησε σε ιδιωτική οικία, και μετά εγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο της Βουλής.

Οι συλλογές της περιλαμβάνουν υλικό σε θέματα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος και αποτελούνται από περίπου 70.000 τόμους βιβλίων, 2.000 τίτλους ελληνικών και ξένων περιοδικών, 5.000 τίτλους ελληνικών και ξένων εφημερίδων, μικροταινίες, έργα τέχνης, πλήρη σειρά της εφημερίδος των συζητήσεων της Βουλής και των πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας. Επιπλέον, αποτελούνται από σπάνια βιβλία της περιόδου 1471-1850, συλλογή χαρτών και χαρακτικών, πρωτότυπα των Ελληνικών Συνταγμάτων, πρωτόκολλα ορκωμοσίας βασιλέων και προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σπάνιες προεπαναστατικές εφημερίδες, χειρόγραφους κώδικες και σημαντικά ιστορικά λυτά έγγραφα σχετικά με την Νεώτερη Ελληνική Ιστορία καθώς και προσωπικές βιβλιοθήκες πολιτικών όπως των Ιωάννη Μεταξά, Γεωργίου Καφαντάρη, Ι. Σιδέρη, Παναγή Τσαλδάρη κ.ά.

Η Βουλή των Ελλήνων παρέχει τη Βιβλιοθήκη ως χώρο μελέτης των ...

Η βιβλιοθήκη, παράλληλα, παρακολουθεί τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών και έχει ψηφιοποιήσει μέρος των συλλογών της με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης μέσω του Διαδικτύου από τους χρήστες. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ψηφιοποιημένες μικροταινίες (περισσότερες από 15.000), ψηφιοποιημένα συντάγματα (ελληνικά συνταγματικά κείμενα της περιόδου τέλη 18ου-μέσα 19ου αιώνα, ψηφιοποιημένα πρακτικά (Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο 1843-1967) και αρχειακή συλλογή δημόσιων εγγράφων σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια.