Έτσι ήταν το Ηρώδειο το 1957

Η Ελλάδα παλιά...


Εργασίες μπροστά από το Ηρώδειο το 1957…
Αρχείο Eric Hambleton (flickr)
Από “Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις”.